English English
Polski Polski
Français Français
Deutsch Deutsch
aktualnosci Kancelaria Biografia Usługi Kontakt Impressum

Międzynarodowe prawo rodzinne i małżeńskie
Reprezentowanie Klienta w postępowaniach rozwodowych – zarówno polubownych jak i spornych, opracowywanie umów ugodowych, porady prawne oraz reprezentowanie klienta w kwestiach podziału majątku małżeńskiego, wszechstronne porady prawne oraz reprezentowanie klienta w kwestiach prawa opiekuńczego i prawa kontaktów z dzieckiem oraz kwestiach alimentacyjnch ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych, porady prawne w kwestiach spadkowych, sporządzanie testamentów oraz ich rejestracja w Centralnym Rejestrze Testamentów.

 

Międzynarodowe prawo opiekuńcze. Uprowadzenia dzieci za granicę
Kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentowanie w międzynarodowych sprawach opiekuńczych oraz kontaktów z dzieckim. Zobowiązania alimentacyjne ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych, dochodzenie świadczeń alimentacyjnych łącznie z postępowaniem egzekucyjnym. Uprowadzenie dziecka za granicę w świetle Konwencji Haskiej.

 

Prawo karne
Reprezentowanie klientów w procesach karnych oraz dochodzenie należnych im roszczeń cywilnych z tytułu powództwa adhezyjnego.

 

Prawo o umowach i badanie umów
Opracowywanie umów w obrocie gospodarczym, umów przy założeniu firmy, umów spółek, prawo przdestawicieli handlowych, umów dystrybucyjnych, badanie umów.

 

Prawo nieruchomości oraz prawo mieszkaniowe
Prawo wynajmu oraz prawo własności mieszkaniowej. Pełna obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami przy wszelkiego rodzaju transakcjach. Powiernictwo przy transkacjach kupna-sprzedaży nieruchomości.

Sporządzanie opinii prawnych oraz weryfikacja umów kupna-sprzedaży.

 

Prawo odszkodowawcze i prawo z tytułu gwarancji
Ogólne porady w kwestiach prawa odszkodowawczego, uzasadnienie i uzyskanie uznań roszczeń dla osób fizycznych lub prawnych, polubowne lub sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania lub gwarancji, naruszenie umów z tytułu niewykonania lub złego wykonania.

 
Rechtsanwltskanylei Schoenhart